امروز: شنبه, ۲۸, مرداد, ۱۳۹۶
روز جهانی چپ دست ها روز ۱۳ آگوست برابر با ۲۲ مرداد به نام روز جهانی چپ‌دست‌ها نامگذاری شده‌است. نام این روز در سال ۱۹۷۶ برابر با ۱۳۵۵ خورشیدی پیشنهاد شد و به تصویب رسید. دلیل نامگذاری روز جهانی چپ دست...
عکس ارسالی از دوست عزیزمون پژمان قلی زاده - رامسر ۱۳۹۶ عکس ارسالی از دوست عزیزمون پژمان قلی زاده - رامسر ۱۳۹۶
می رسد امشب نوای عاشقان مستانه تر می شود امشب دل دیوانه ها دیوانه تر سینه ی عاشق همیشه رو به ویرانی خوش است عاشقان را دل بود امشب بسی ویرانه تر خانه ی موسی گرفته رنگ و بوی فاطمه آمده جانانه ای با...
ای صادق آل محمد صلی الله علیه و آله ! ای رئیس مذهب! ای بلند اختر! در شب هجران تو، عالم دگرگون شده است. توفانی از سهمگین ترین غم ها به وزش درآمده است و از آسمان ناله های...
عید، روزی است که خداوند برای جوایز رحمانی اش و انعام رحیمی خویش از میان روزها برگزید، روزی که بندگان بعد از یک ماه اعتراف به بندگی و طلب آمرزش و عرض نیاز و تمنا، فراتر از ظن و...
دکتر چمران پس از معرفی فرماندهِ جدید منطقه دهلاویه به همه سنگرها سرکشی، و با همه رزمندگان دیداری تازه می کند ودر خط مقدم در نزدیک ترین نقطه به دشمن پشت خاکریزی می ایستد و نکاتی را به رزمندگان...