میلاد رسول اکرم

0

حضرت محمد

روز هفتم فرا رسید. «عبد المطلب‏» براى عرض سپاسگزارى به درگاه الهى گوسفندى کشت و گروهى را دعوت نمود و در آن جشن با شکوه، که از عموم قریش ‏دعوت شده بود، نام فرزند خود را«محمد» گذارد. وقتى از او پرسیدند: چرا نام فرزند خود را محمد انتخاب کردید، در صورتى که این نام در میان اعراب کم سابقه است؟ پاسخ داد: خواستم که در آسمان و زمین ستوده باشد.
قرآن مجید، رسول گرامى را به دو و یا چند نام معرفى می کند. در سوره‏ هاى آل عمران و محمد و فتح و احزاب، در آیه ‏هاى ۱۳۸ و ۲ و ۲۹ و ۴۰، او را به نام‏ «محمد» و در سوره‏ «صف آیه ۶» به نام‏ «احمد» خوانده است. علت داشتن دو نام اینست که: مادر رسول خدا، پیش از جدش، نام او را «احمد» گذارده بود. چنانکه در تاریخ منعکس است. بنابراین آنچه را بعضى از خاورشناسان در مقام اعتراض گفته‏ اند که :«انجیل‏» به تصریح قرآن در سوره‏ «صف آیه ۶» ظهور پیامبرى را بشارت داده است که نام او احمد است نه محمد و شخصى که مسلمانان به رهبرى او معتقدند، نام او «محمد» است نه احمد، بى اساس است. زیرا قرآنى که پیامبر ما را به نام‏ «احمد» معرفى نموده است، در چند جا او را به نام‏ «محمد» خوانده است. اگر مدرک آنها براى تعیین نام این پیامبر، قرآن مجید باشد (چنانکه همانست) قرآن او را به هر دو اسم نامیده و او را در جائى به نام محمد و در جاى دیگر «احمد» معرفى نموده است.

امام جعفر صادق

نور عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد می دهد
سینه ام بوی محمد می دهد

میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنیت باد

۷+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here